فهرست بستن

محصولات چوبی

نام محصول: جعبه بزرگ دو عدد خاتم یک مثقال و فوری و هاون (طرح جدید ایرانی اسلامی دو لایه)
کد محصول:301
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت عمده: 80000 تومان

کمینه درخواستی:50

نام محصول: جعبه چوبی 13 در 13 خاتم یک مثقال و  هاون (طرح جدید ایرانی اسلامی دو لایه)
کد محصول:302
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:13 در 13
قیمت عمده: 30000 تومان

کمینه درخواستی:100

نام محصول: جعبه چوبی 11 در 11 خاتم نیم مثقال و  هاون (طرح جدید ایرانی اسلامی دو لایه)
کد محصول:303
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:11 در 11
قیمت عمده: 25000 تومان

کمینه درخواستی:100

نام محصول: جعبه چوبی تی بک و نسکافه
کد محصول:304
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت: 50000 تومان

کمینه درخواستی:50

نام محصول: جعبه چوبی آجیل مربعی
کد محصول:305
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت: 50000 تومان

کمینه درخواستی:50

نام محصول: جعبه چوبی اجیل مستطیلی
کد محصول:306
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت: 50000 تومان

کمینه درخواستی:50

نام محصول: استند چوبی کریستال نقلی 24 تایی طراحی برای آذین . گوهر نقلی
کد محصول:310
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت: 22000 تومان

کمینه درخواستی:500

نام محصول: استند چوبی کریستال کوجک 15 تایی طراحی برای آذین کوچک
کد محصول:311
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت: 20000 تومان

کمینه درخواستی:500

نام محصول: استند چوبی کریستال متوسط 12 تایی طراحی برای آذین متوسط
کد محصول:312
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت: 20000 تومان

کمینه درخواستی:500

نام محصول: استند چوبی کریستال بزرگ 8 تایی طراحی برای آذین بزرگ
کد محصول:313
دسنه: محصولات چوبی
اندازه:
قیمت: 20000 تومان

کمینه درخواستی:500